Som dørmand møder man mange forskellige mennesker, idet ens arbejdsplads kan være varierende fra barer og natklubber til koncerter. Fælles for alle arbejdsopgaver som dørmand er, at en dørmand er forpligtet til at kunne yde sikkerhed og håndtere konflikter.

Dørmandens rolle

Dørmænd er ofte påkrævet og anvendt til arrangementer med en stor folkemængde, og hvor alkoholindtagelsen kan føre til uoverensstemmelser og voldelig adfærd. Her er det dørmandens opgave, at håndtere situationen korrekt og være med til at skabe et sikkert miljø for såvel ansatte som gæster. 

Netop i samspillet med gæster, politi og brandvæsnet spiller dørmanden en vigtig rolle. Dørmanden er oftes tilstede før politi eller brandvæsnet er, og derfor er forpligtet til at afhjælpe situationen. Her kan der være tale om tilbageholdelse af personer eller forebyggende arbejde eksempelvis i forbindelse med pludselig opstået brand. 

Det betyder, at som dørmand vil man aldrig opleve to arbejdsdage som er ens. Dette medfører derved at hverdagen bliver udfordrende med skiftende og nye arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at have kompetencerne til at kunne tilpasse sig til den enkelte situation, og finde den bedst mulige løsning for de involverede parter. 

Uddannelsen som dørmand er derfor påkrævet, da det giver dørmanden nogle værktøjer som kan anvendes i de forskellige situationer. Dørmandsuddannelsen klæder dig på til, at kunne håndtere vanskellige situationer under pres.  

Hvornår er man en god dørmand?

Vi kender det alle, forskellen mellem at møde en venlig og åben dørmand i døren kontra en sur og afvisende type, hvor du nærmest ikke føler dig velkommen på stedet. Dørmands branchen fungerer ikke anderledes på det punkt end så mange andre brancher. Den tone og udstråling som du møder folk med, vil ofte være med til at påvirke folks opfattelse af stedet i enten en positiv eller negativ retning. Det fungerer fuldstændig ligesom, når man besøger en butik på gågaden eksempelvis. Den tone og imødekommenhed som du bliver mødt med, er med til at påvirke dit førstehåndsindtryk af stedet og din lyst til at købe noget.

Så selvom det udadtil kan virke til, at dørmands jobbet udelukkende består i at skabe tryghed og sikkerhed, så spiller dørmanden en langt vigtigere rolle end som så. Relationer og kommunikation er alfa omega for dørmanden og hans arbejdsplads. Stereotypen på en dørmand er oftest en stor, frembrusende og aggressiv type, men der kræves langt mere end blot de fysiske kvalifikationer. Evnen til at vurdere og dømme situationer er mindst lige så vigtigt. Dertil kommer ens fremtoning. For som dørmand kan man let komme til, at virke stor og faretruende. Her er det din opgave, at møde gæsterne i øjenhøjde og bidrage til, at de fra start til slut får en behagelig oplevelse.

Dørmands arbejde begynder, når han møder gæsterne i døren og har en lille small talk med dem. Her skal dørmanden være åben og venlig, og være med til at sørge for, at gæsterne føler sig velkomne på stedet. Kommer der eksempelvis stamgæster, som besøger stedet gang på gang, kan dørmanden med fordel forsøge, at skabe en relation til gæsten. Dette kan være med til, at påvirke gæsten positivt, når vedkommende skal i byen næste gang.

Jo flere gæster, som føler velkomne og taget godt imod, desto bedre er det for stedet og omsætningen. Ingen gider besøge et sted, hvor de fra start føler sig i vejen og uvelkomne. En smilende, rar, åben og behagelig dørmand trækker langt flere gæster til end en sur og irriteret dørmand gør.

Så derfor husk på, at når du er på arbejde som dørmand så er du ansigtet udadtil, og du spiller en langt større rolle i den henseende, end du går og tror.

Ønsker du mere information om hvordan man bliver dørmand kan du læse mere her.

Hvordan håndterer du en konflikt i døren?

Konflikter er som dørmand uundgåeligt, og de vil opstå indimellem. Derfor er det vigtigt, at du som dørmand er klædt bedst muligt på til, at løse de konflikter som opstår. I situationer hvor der opstår en konflikt i døren, er det naturligvis vigtigt at løse konflikten hurtigst muligt og på en måde hvor man forsøger at tilgodese alle parter.

Konflikter i døren kan eksempelvis angå manglende ID, indtagelse af stoffer eller kraftig beruselse. Her træder dørmanden ind, og nægter eksempelvis gæsten adgang til stedet. I en sådant tilfælde kan dørmanden risikere, at gæsten er utilfreds med dørmands beslutning. Derfor vil gæsten modargumentere dørmanden, og måske endda skabe uroligheder i køen af mennesker. Derfor skal situationen afvikles, så de andre gæster ikke bliver utrygge og måske endda ender med, at blande sig og derved blive involveret i konflikten.

Desto hurtigere det kan løses jo bedre. Du kan læse meget mere om konflikthåndtering i vores artikel her.

Stoffer i nattelivet

Stoffer i nattelivet er de senere år blevet en forholdsvis udbredt ting, hvor man i nogle tilfælde sågar har set at det har været med døden til følge. Stofferne er blevet nemmere, at få fat i og flere og flere tager dem i forbindelse med byture.

De mest udbredte stoffer i nattelivet er amfetamin, kokain og MDMA (ecstasy), som alle er ’festlige’ stoffer, som giver et ekstra kick og øger intensiteten hos brugeren. Derfor finder mange netop disse stoffer attraktive, selvom de naturligvis er farlige at anvende. Du har ingen garanti for, hvad du indtager og det kan i værste fald ende med at koste dig livet.

En undersøgelse af narkosituationen i Danmark 2017 viser, at 2,7 % af 16-24 årige har brugt et eller flere andre stoffer end hash inden for den seneste måned. Det samme tal var i 2013 på 1,3 %.

Stofferne er i nattelivet, fordi nogle mennesker har et ekstra behov når de går i byen. Det er for dem, ikke nok blot at være påvirket af beruselsen fra alkoholen. De har brug for, at opnå en anden følelse i kroppen og ønsker, at tage festen til et andet niveau. Derfor tager de stoffer som supplement til deres bytur, fordi det lige giver dem det ekstra som de søger.

Når folk har indtaget kokain, MDMA eller amfetamin, vil man opleve ændringer i adfærden som eksempelvis euforisk humør, øget selvtillid og hurtigere reaktioner. Dertil kommer undertrykkelse af trangen til søvn og nedsat appetit. Derudover vil pupillerne ændres, og bliver udvidede i forhold til normalt. Dertil kan der være en række tegn som eksempelvis, tør mund, spændte kæber, rastløshed eller svedige håndflader.

Udfordringer ved at være dørmand

Som dørmand vil du møde mange forskellige former for udfordringer, som det er din opgave at løse på bedst mulig vis. Din evne til at kommunikere, holde overblikket og håndtere konflikter vil i jobbet som dørmand blive testet. De mest almindelige og klassiske udfordringer, når man snakker dørmand, vil typiske være de fysiske udfordringer som eksempelvis kan bestå i fysiske konfrontationer med eller i mellem gæsterne. Her er det som dørmand din opgave, at skille de involverede parter ad og få bragt situationen til ro, så stedets andre gæster fortsat kan føle sig trygge. Her kan det også være en fysiske udfordring, at bringe de involverede parter ud fra stedet, da i nogle tilfælde vil være modstridende og du vil i sådanne situationer få testet dine fysiske evner. Derudover kan der i sådanne situationer let opstå tumult i mellem de involverede parter, og gæsten vil sandsynligvis have forringet dømmekraft, da vedkommende vil være beruset. Dertil kommer der de psykiske udfordringer, som kan bestå i at du bliver tiltalt i et grimt sprog eller på anden vis talt dårligt om. Her er det vigtigt, at du bevarer roen og bliver i din autoritære rolle, hvor du lukker sådanne ting ude og fokuserer på at løse din opgave på bedst mulig vis.

Som dørmand vil det også være en udfordring, at vurdere hvem der eksempelvis startede et slagsmål eller hvem der skal ikke skal lukkes ind på diskoteket i nat. Her skal du trække på din erfaring, dine omgivelser og benytte dine kommunikative evner. Du er stedets ansigt udadtil, og du er den første gæsterne møder, derfor spiller du en langt større rolle end du måske går og tror.

Risiko ved at være dørmand

Risikoen ved at være dørmand er, at man kan modtage trusler, skældsord eller andre provokerende tilråb, fordi der altid vil være nogle som ikke er enige i dine beslutninger. Man kan ikke gøre alle glade, men derfor skal du naturligvis ikke finde dig i ovenstående ting. Modtager du trusler i den ene eller anden grad, er det op til dig selv at vurdere alvoren af dem og beslutte dig for, om du vil melde vedkommende til politiet. Ved tilfælde med provokerende tilråb fra gaden, vil det også være en mulighed at tilkalde politiet, da de vil kunne være med til at bringe ro og orden igen.

Udover trusler er der også mulighed for, at du som dørmand kan risikere at komme til skade når du er på job. Du kan blive udsat for vold i form af slag, spark, skub eller endnu værre knivstik. Det kan derfor give dig varige men, hvis du er rigtig uheldig og bliver involveret i en meget alvorlig situation. Derfor er det ekstremt vigtigt, at du forstår vigtigheden af at du beskytter dig selv på bedst mulig vis. En investering i den rette beskyttelse til jobbet beskytter dig ikke blot nu, men også i fremtiden. Den rette beskyttelse sikrer, at du undgår varige mén og gør din arbejdsdag langt mere sikker.

Egenskaber som dørmand

Som dørmand er du ikke bare et “stort brød” som skal stå i døren og se farlig og frygtindgydende ud. Du er langt mere end det, og jo flere af nedenstående kompetencer du tilegner dig, desto bedre og lettere en arbejdsdag vil du få. Og samtidig vil din arbejdsgiver være mere tilfreds med dig, fordi du vil være i stand til at løse din opgaver endnu bedre.

Herunder er der lavet en list med nogle af de evner, som du får brug i jobbet som dørmand.

 • Kommunikative evner
 • Overblik
 • Fysisk robust
 • Udstråling
 • Samarbejdsvillig
 • Psykisk robust

Kommunikative evner – din evne til at tale med andre mennesker og aflæse deres kropssprog, vil hjælpe dig meget i jobbet som dørmand. Derudover vil det kunne løse situationer før de eskalere, hvis du er dygtig til at tale med mennesker og forstå dem. Dine evner til at kommunikere, vil også gøre dig i stand til at skabe relationer på din arbejdsplads, både med kollegaer og gæster. Sådanne relationer kan være vigtige, og være med til at holde problemerne nede.

Overblik – som dørmand skal du have et øje på hvad der foregår. Du skal betragte og holde et vågent øje med stedets gæster og deres adfærd. Et godt overblik kan være med til, at stoppe situationer før de opstår. Derudover er dit overblik også vitalt, når du står i pressede situationer og skal vælge den rigtige løsning.

Fysisk robust – det kræver en vis fysik at være dørmand, og derfor er fysisk robusthed også en god ting at have. Du vil i situationer fungere som udsmider, og derfor vil det kræve at du fysisk er godt stillet.

Udstråling – din udstråling er meget vigtig, da den smitter af på gæsternes oplevelse af dig og stedet du arbejder for. Du skal udstråle selvsikkerhed og ro, uden at være arrogant eller smart i en fart. På den måde skaber du et billede udadtil, hvor du fremstår autoritær og sikker, uden at folk synes du virker arrogant. Derudover er det en fordel, at udstråle åbenhed og venlighed, så gæsterne føler sig velkomne og har lyst til at spørge dig til råds.

Samarbejdsvillig – som dørmand vil du skulle samarbejde med andre dørmænd, de ansatte eller politiet, og derfor er det naturligvis vigtigt, at du er samarbejdsvillig og bidrager med din viden. Desto bedre samarbejde du har med alle dem omkring dig, desto bedre bliver det for alle parter.

Psykisk robust – Som nævnt tidligere vil du som dørmand komme ud for nogle tilråb eller måske sågar trusler, hvor det er vigtigt at du ikke lader dig påvirke og slå ud. Er truslerne meget seriøse og alvorlige, så er det din pligt at underrette politiet, så de kan overtage sagen.

Arbejde som dørmand

Som uddannet dørmand vil du have mulighed for, at varetage en række forskellige jobs. Det vil alle være jobs, hvor der er behov for en dørmand som kan kontrollere og opretholde den fredelige atmosfære på stedet. Behovet for en dørmand opstår oftest steder, hvor der skal kontrolleres hvem der kommer ind og ud, samt steder hvor der indtages alkohol. I sådanne situationer er der brug for professionel ekspertise i form af en eller flere dørmænd. Dørmanden er på samme tid med til, at give de ansatte en mere sikker oplevelse på jobbet.

Herunder kan du se hvilke muligheder du som dørmand har, når du skal ud og finde et job:

 • Diskoteker
 • Barer
 • Koncerter
 • Festivaler

Diskoteker – alle diskoteker har en eller flere dørmænd ansat, som varetager indgangskontrol for dem ved at tjekke id. Derudover er det også dørmandens opgave, at vurdere om personer er for berusede eller om de er påvirket af stoffer. Dertil skal dørmanden løse eventuelle konflikt på og omkring diskoteket.

Barer – Det samme gør sig gældende for barer, som også alle har en eller flere dørmænd ansat til at løse ovenstående opgaver.

Koncerter – Til koncerter med mange mennesker og indtagelse af alkohol, vil der naturligt opstå et behov for, at have en form for kontrol og beskyttelse på stedet i form af dørmænd. Dørmændene vil i sådanne situationer kunne løse opgaver som, adgangskontrol, visitation, tilbageholdelse af personer, vejledning og guide til koncertens gæster osv.

Festivaler – Til en festival er der samlet en relativt stor folkemængde på et forholdsvist begrænset areal. På samme tidspunkt indtager langt størstedelen af festivalens deltagere alkohol. Den kombination af mange mennesker på lidt plads, samtidig med indtagelsen af alkohol i rigelige mængder, gør at der opstår tumult eller andre uholdbare situationer, hvor en dørmand kan træde til og være med til at forhindre sådanne situationer i at eskalere.

2 KOMMENTARER

  • Hej Ali,

   Så vidt vi ved, skulle prøven gerne være skriftlig.

   Dog skal du tage fat i uddannelses stedet for mere information vedrørende dette.

   Hilsen Jonas

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here