Fængselsbetjent

0

Om jobbet

En fængselsbetjent arbejder som den udøvende myndighed på vegne af samfundet. Det vil sige, at du som fængselsbetjent hjælper til med at fuldbyrde den tildelte straf, mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe et trygt samfund. Som fængselsbetjent er det vigtigt, at du er medmenneskelig og uden fordomme, da du vil møde en lang række mennesker, med anderledes baggrund og fortid end dig selv. Du skal kunne indgå i et samarbejde med andre og have stærke kommunikative evner, både i forbindelse med kollegaer og indsatte. Jobbet som fængselsbetjent kræver, at du har lyst og overskud til at arbejde med indsatte hver dag, samt at du er klar på at optimere dine kompetencer i takt med den udvikling, som sker i Kriminalforsorgen.

Som fængselsbetjent ansat i Kriminalforsorgen får du mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt. Både gennem jobbet, men også gennem kurser eller anden form for efteruddannelse, som giver dig mulighed for at gå i den retning som du ønsker. Derefter kan der eksempelvis være fremtidsmuligheder som testleder, praktikvejleder og senere hen lederstillinger inden for arbejdsområder som resocialisering, HR og sikkerhed.

Det er vigtigt, at du som fængselsbetjent kan sætte dig i andres sted, håndtere konflikter og arbejde i de ramme, som kan være vekslende og udfordrende i denne verden. Balancen mellem at være kontrollerende, og yde sikkerhed og tryghed, og samtidig være menneskelig, så den indsatte føler sig støttet og motiveret til en bedre fremtid er svær.

Du træffer beslutningerne og er myndigheden, som skal udstråle ro og overblik. Men samtidig skal du være forstående og medmenneskelig, så relationen og kommunikationen mellem dig og den indsatte er god.

Som fængselsbetjent vil du komme til, at arbejde på en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. De forskelle og individuelle kompetencer er styrken i teamet. På arbejdspladsen er der folk med forskellig baggrund, erfaringsniveau og evner. Især dine faglige og personlige kompetencer vil være ekstremt vigtige i jobbet som fængselsbetjent. Det er vigtigt, at forstå at jobbet både kræver fysisk og psykisk hårdhed. Der vil derfor blive stillet store krav både før, under og efter uddannelsen, for at sikre at du er den rette til jobbet.

Når du er færdiguddannet fængselsbetjent får du en dagligdag, hvor du vil møde mange forskellige udfordringer og opgaver. Det kan eksempelvis være at vejlede, støtte og hjælpe de indsatte med deres problemer. Enten gennem samtale eller ved at hjælpe med kontakten til andre myndigheder, da du sideløbende vil fungere som sagsbehandler for den indsatte. Derfor er relationen og kommunikationen mellem dig og den indsatte vital. Udover opgaver som disse, vil du naturligvis også varetage opgaver som undersøgelse af celler, overvågning og visitationen af besøgende og indsatte.

Om uddannelsen

Uddannelsen til at blive fængselsbetjent tager 3 år, og er kombination af undervisning og praktik. Undervisningen vil foregå i forløb på uddannelsescenteret i Birkerød, mens praktikken vil foregå ude i den virkelige verden ved en politistation. I løbet af praktikforløbet er der indlagt den såkaldte “virksomhedsforlagte undervisning”, hvor du i samarbejde med andre elever vil arbejde med relevante og praksisnære opgaver.

Uddannelsen er en fuldtids etatsuddannelse og svarer til 3 studenterårsværk, hvilket svarer til 180 ECTS points. Uddannelsen er inddelt i 5 temaer og 3 moduler, hvor du får alt den viden du behøver, for at kunne blive en dygtig fængselsbetjent.

Mens du læser til fængselsbetjent, er du ansat på prøve, hvilket vil sige at du indgår i teamet og skal håndtere langt de fleste opgaver som alle andre betjente. Efter du har gennemført og bestået uddannelsen er du sikret ansættelse som fængselsbetjent.

Som nævnt i det tidligere afsnit, er det vigtigt at du som fængselsbetjent formår at kunne sætte dig i andres sted, da det vil give dig bedre forståelse for deres situation. Du skal samtidig være skarp til, at håndtere konflikter. Du har et ansvar og skal bidrage til at de indsatte kommer bedst muligt videre, og får en fremtid uden kriminalitet efter endt afsoning.

Der stilles følgende krav til dig, for at du kan blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsesstart
 • Være lovlydig – du respekterer love og regler
 • Være født i et EU land
 • Fysisk god form, samt psykisk og fysisk godt helbred
 • Førstehjælpskursus som er maksimalt 3 år gammelt
 • Relevant erhvervserfaring eller gennemført enten erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller have haft Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk C og et valgfag på C-niveau + 3 års erhvervserfaring

Derefter skal du bestå den fysiske test, 2 online tests og deltage i en assessmentdag, som består af en dansk test, en gruppeøvelse og et interview. Alt dette vil indgå i den samlede bedømmelse og vurdering. Du vil længere nede i artiklen, kunne læse mere om den fysiske test.

Ansættelsesforhold som fængselsbetjent

Du vil som fængselsbetjent blive ansat som tjeneste, hvilket giver dig en lang række fordele. Blandt andet sikkerhed i jobbet og højere tryghed i din ansættelse. Derudover har du ret til fuld løn under barsel, ferie og sygdom. Dertil kommer en god pensionsordning, hvor optjeningen til dette påbegyndes fra du bliver ansat. Derimod kan du risikere, at skulle møde på dine fridage og du har pligt til, at påtage dig de opgaver som du bliver tildelt.

Fængsler og arrester holder aldrig lukket, og er altid bemandet. Alle 365 dage om året og alle 24 timer i døgnet er der folk på arbejde. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om at der vil være varierende arbejdstider.
Dog har du indflydelse og mulighed for, at påvirke dit skema således at dine vagter kan passes ind med familie og fritidsaktiviteter.

Under uddannelsen vil du enten modtage SU eller løn, afhængigt af om du modtager undervisning eller er i praktik. Du vil modtage SU i de 10 måneder af de 3 år, hvor du er på skolebænken. De øvrige måneder modtager du en basisløn på ca. 20.000-20.900 kr. om måned, afhængigt af ansættelsessted. Dertil kommer et tillæg på 2000 kr. om måneden i de perioder, hvor de arbejder på skiftehold. Du har i løbet af din uddannelse mulighed for, at tage ekstra vagter, som du naturligvis vil blive aflønnet for.

Som nyuddannet fængselsbetjent vil du få ca. 23800-25000 kr. om måneden, og stadig det samme tillæg på 2000 kr. om måneden, når du arbejder i skiftehold. Udover lønnen optjener du tjenestemandspension.

Fysisk test

For at blive optaget som fængselsbetjent skal du bestå den fysiske test. Efter du har sendt din ansøgning, vil Kriminalforsorgen vurdere dine kvalifikationer, og opfylder du disse, vil du modtage et link med tilmelding til den fysiske test.

Den fysiske test har til formål, at sikre at teste dine fysiske evner, hvilket dækker over din koordinationsevne, styrke og kondition. Testen består af 3 dele.

 • Opvarmning
 • Shuttle run
 • Almen styrke

Opvarmningen består af et program på 17 minutter, hvor du bliver testet inden for områder som kondition, koordinationsevne, bevægelighed, balance og styrke. Der bliver her lagt vægt på, at du kan modtage instruktioner og udføre dem korrekt.

Shuttle run er en form for bip-test, hvor du starter med at løbe 20 meter på en hastighed på 7,5 km/t. Farten øges herefter med 1 km/t hver andet minut. Løbet styres af en bip lyd, som angiver hvornår du skal vende efter de 20 meter. Kravene er, at kvinder skal kunne løbe i 8 minutter mens mænd skal kunne løbe i 10 minutter.

Den almene styrke del består af fysiske øvelser som armstrækninger, rygbøjninger, mavebøjninger og englehop.
Kravene til kvinder er således:

 • 10 armstrækninger på 45 sekunder med knæene hvilende på jorden
 • 12 mavebøjninger på 45 sekunder
 • 12 rygbøjninger på 45 sekunder
 • 15 englehop på 45 sekunder

Kravene til mænd er således:

 • 10 armstrækninger på 45 sekunder
 • 15 mavebøjninger på 45 sekunder
 • 15 rygbøjninger på 45 sekunder
 • 20 englehop på 45 sekunder

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here