Løn og overenskomst
 • Nyuddannet tjener mellem 27.714 kr og 39.249 kr.
 • Minimumsløn på 145,25 kr. i timen
 • Berettiget til tillæg ved aften, nat- eller overarbejde
 • Overenskomsten med 3F er gældende i perioden 2017-2020
 • Overenskomsten indeholder aftaler om løn, pension, sygdom og arbejdstider
 • Der findes ingen lovgivning på det danske arbejdsmarked omkring løn, arbejdstider, overarbejdsbetaling eller pension. Derfor er det vigtigt, at du er medlem af en fagforening, da de forhandler en overenskomst på plads for dig med din arbejdsgiver. De sikrer dig altså, at du får ordnede og gode forhold at arbejde under.
  Alle overenskomster fornys hvert 2-4 år, hvor der typisk forhandles om en højere løn, pension eller andre af førnævnte punkter. Uanset hvilken fagforening du er medlem af, så vil de alle kæmpe din sag og gøre alt hvad de kan for, at nå frem til en aftale som sikrer dig de bedst mulige vilkår. I nogle brancher har de specifikt en fagforening som udelukkende varetager deres faggruppes interesser.

  Løn

  Den løn du som dørmand kan gøre krav på afhænger af din overenskomst. Der vil i nogle tilfælde være situationer, hvor dele af lønnen forhandles lokalt med din arbejdsgiver. Er du det mindste i tvivl omkring dette, så er det bedste råd at rådføre sig med din fagforening eller arbejdspladsens tillidsrepræsentant. Derudover skal man bemærke, at lønnen for en faglært og ufaglært dørmand er forskellig. Du kan som dørmand i nogle tilfælde blive ansat som provisionslønnet, hvor din løn afhænger af stedets omsætning, men dette vil naturligvis fremgå af din ansættelsespapirer. Det mest normale er dog at være fast lønnet, hvor du så modtager tillæg for overarbejde, nat arbejde eller lignende. Alt dette vil være sikret af din overenskomst og bestemt herudfra.

  Lønniveauet for en nyuddannet vagt ligger ifølge Danmarks Statistik på mellem 27.714 kr. til 39.249, hvilket afhænger af stillingsbetegnelse og privat eller offentlig arbejdsgiver. 
  I henhold til Horesta og 3F’s overenskomst for diskoteker og spillesteder udgør minimumslønnen pr. 1 marts 2018 143,25 kr. i timen, mens den pr. 1. marts 2019 stiger til 145,25 kr. i timen.

  Derudover er man som vagt i forhold til overenskomsten med 3F berettiget til tillæg for aften, nat- og weekendarbejde. Tilmed er der også helligdagstillæg, tillæg ved overarbejde, samt anciennitetstillæg som træder i kraft i det 3. ansættelsesår. 

  Overenskomst

  Som dørmand er man under Horesta og 3F’s overenskomst for diskoteker og spillesteder, hvor der er forhandlet aftaler på plads om mindste løn, pension, sygdom og arbejdstider. Overenskomsten er gældende fra 2017-2020 om omfatter alle arbejdende indenfor denne branche.
  Overenskomsten genforhandles hvert 2-4. år, hvor der arbejdes på at forbedre din vilkår og arbejdsforhold. Det er som dørmand vigtigt, at du sætter dig godt ind i din overenskomst, så du ved hvilke vilkår du er ansat under, og hvad du kan forlange på forskellige parametre af din arbejdsgiver.

  Overenskomst er meget mere end blot løn, pension og tillæg. Det er også ting som feriefridage, opsigelsesregler, arbejdstider og beklædning, samt mange mange flere punkter. Kort sagt er det alt der vedrører dit arbejde og ansættelsesforhold på din arbejdsplads. Selvom alle ting ikke virker lige relevante for netop dig, så er du markant bedre stillet hvis du sætter dig ind i hvordan din overenskomst fungerer.

  Måske kan det virke som om, at du ikke behøver kende til alle punkterne i din overenskomst, da du måske ikke føler, at de vedrører dig. Men bare fordi at du tænker “jeg bliver ikke syg” eller “jeg skal først have børn om lang tid”, så er det en god ide stadig at vide hvordan du er stillet i sådanne situationer og hvad du har krav på.
  Derudover undgår du også, at du bliver snydt for nogle af de ting, som fagforeningerne i årevis har kæmpet en hård og sej kamp for at sikre lønmodtagerne.

  Er du i tvivl omkring noget i den overenskomst, så bør du kontakte tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller din fagforening. På den måde får du den rette rådgivning. Derudover kan du med fordel holde dig opdateret, når der forhandles nye overenskomster på plads for din branche. Eventuelt holde dig engageret og i kontakt med din fagforening, så du ved hvilke punkter de arbejder på at forbedre for dig.

  Pension

  Pensionordningen er med til, at sikre dig alderpension når du bliver gammel. Derudover giver det dig en sikkerhed ved invaliditet, kritisk sygdom eller død, hvor der er noget til din familie. Pensionsbidraget ydes fra den skattepligtige indkomst, hvor arbejdsgiver pensionsbidrag udgør 8% mens du selv står for de resterende 4%.
  Du er berettiget til at modtage pensionsbidraget fra du er fyldt 20 år, forudsat at minimum en af følgende krav er opfyldt:

  • Du er ved din ansættelse omfattet af en arbejdsmarkedspension som er baseret på en fælles overenskomst.
  • Du har samlet 6 måneders ancennitet inden for de seneste 5 år, som er optjent ved at arbejde inden for overenskomstens fagområde

  Når du indbetaler pensionsbidrag til PensionDanmark er du dækket af deres sundhedsordning. Arbejdsgiverens bidrag til din sundhedsordning kan maksimalt omfatte 0,15% af din løn. Sundhedsordningen er blandt andet med til, at sikre dig behandling, psykologhjælp og støtte mens du er sygemeldt.

  Sygdom

  Som fastansat medarbejder har du krav på løn under sygdom, dog uden Sygedagpengelovens bestemmelser. Sygedagpenge ophører, hvis du ikke opfylder de krav der er ifølge Sygedagpengeloven.

  De første 20 dage er du berettiget til at modtage fuld løn fra din arbejdsgiver, men efter de 20 dage er overstået har du kun krav på udbetaling af 90% af din løn. Derudover har du ved barnets første sygedag krav på fuld løn for pasning af hjemmeboende barn under 14 år. Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, og du må forlade din arbejdsplads, så har du krav på fuld løn for de resterende timers arbejder på den pågældende dag.

  Har du lyst til at læse mere specfikt omkring, hvordan overenskomsten for et konkret område er, så kan du klikke dig videre herunder.

  Du kan læse mere om specifikke detaljer, samt downloader en PDF hos 3F her.

  EFTERLAD ET SVAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here