Konflikthåndtering

0

Som dørmand eller vagt vil du med garanti opleve et væld af konflikter i løbet af din tid i branchen. Konflikter er netop en af årsagerne til, at behovet for dørmænd og vagter er til stede. Især til arrangementer med store folkemængder og alkohol involveret, kan der opstå problemer folk imellem. I sådanne situationer hvor konflikter opstår, er det dørmanden eller vagtens rolle at træde til og løse problemet på bedst mulig vis. Dørmanden/vagten fungerer her som en autoritet, som har til opgave at løse stridighederne og skabe tryghed i nærmiljøet.

Herunder vil der komme en række eksempler på, hvordan konflikter kan opstå og hvilke typer af konflikter der findes.

Typer af konflikter

Konflikter om følelser

Nogle føler sig måske snydt, bedraget eller på anden vis forulempet af modparten og svarer derfor tilbage. Derved opstår en konflikt mellem de to parter.

Tilfældige konflikter

I store folkemængder kan tilfældigheder og misforståelser føre til konflikter, eksempelvis en som ubevidst rammer ind i en anden i farten.

Du er derfor med til, at problemerne bliver løst og konflikten stoppes på det tidligst mulige stadige. Derved skaber du tryghed og sikkerhed for de resterende mennesker på stedet, og gør at deres oplevelse, hvad end det er en koncert, et diskotek eller noget helt tredje, forbliver som de havde ønsket. 

I forhold til konflikthåndtering er det vigtigt at påpege, at situationerne oftest vil være mere krævende og besværlige end normale konflikter. Det kan blandt andet skyldes de skiftende omgivelser, hvor eksempelvis musik eller andet støj kan forstyrre kommunikationen og besværliggøre situationen. Dertil kan påvirkningen af alkohol være et forstyrrende element, da de involverede parter kan risikere at have forringet dømmekraft. De vil derfor lettere føle sig provokeret og have sværere ved, at vurdere hvordan de skal håndtere modpartens bemærkning.

Derudover vil konflikten skulle løses indenfor en kortere tidsramme end normalt, da konflikter kan påvirke arrangementet og dets deltagere.

Du vil derfor have ændrede arbejdsvilkår, da konflikten vil være anderledes end hvis eksempelvis to kollegaer på en almindelig arbejdsplads er i konflikt. Derfor bliver du nødt til, at være gearet til at håndtere konflikter under pres og tage en beslutning ud fra den enkelte situation. 

En konflikt her er heller ikke sammenlignelig med en ’normal’ konflikt, idet du er autoriteten og derved træffer beslutningen omkring om en af parterne skal bortvises fra stedet. Derfor vil der i sådanne tilfælde ikke være den samme konflikthåndtering som almindeligvis.

Derfor vil der herunder være opstillet en lille guide til hvad du som kan gøre, for at håndtere den enkelte konflikt bedst muligt.

Bedst mulig håndtering af konflikter

Gå ind til konflikter med et åbent sind

Naturligvis kan ikke alle konflikter løses på en måde, hvor begge parter er 100% tilfredse med udfaldet. Der vil opstå situationer hvor, den ene part bærer skylden og derfor skal konflikten gribes anderledes an. Men forsøg som udgangspunkt, at have den tilgang at hvis det er muligt, så skal begge parter tilgodeses. 

Stop konflikten før den udvikler sig

Som dørmand eller vagt, er det ekstremt vigtigt at du besidder god situationsfornemmelse og overblik, selv når musikken spiller allerhøjst og stedet er proppet med mennesker. Her skal du forsøge på bedst mulig vis, at imødekomme konflikter før de udvikler sig. Jo tidligere du kan steppe ind, jo bedre er det for alle parter. Man undgår at konflikten udvikler sig, og muligvis kan risikere at ende i vold, hvilket er til fare for både dig selv og konfliktens omgivelser. En god dørmand eller vagt ser situationen før den opstår. Der vil dog naturligvis altid være situationer, hvor du ikke kan nå at træde til før konflikten tiltræder.

Kommuniker og lyt

Det er vigtigt, at man formår at kommunikere klart og tydeligt med de involverede parter. På den måde sikrer man, at alle er indforstået med hvad der bliver sagt og retter sig herefter. Derudover kan det også være en fordel, at lytte og kommunikere med omgivelserne, for at få deres observationer med. Det kan eksempelvis være ved en konflikt på et diskotek, hvor en af de ansatte har informationer omkring hvad der udløste situationen. 

Dertil bør man tænke over sit sprogbrug, tal klart og tydeligt, men undgår at råbe og skrige af folk medmindre det er nødvendigt. Man kommer langt med, at tale bestemt og ordentligt, så folk forstår budskabet og følger ens ord.

Vær opmærksom og pas på dig selv

Selvom at du som dørmand eller vagt har til ansvar, at skabe og opretholde et trygt og sikkert miljø, så er det stadig vigtigt at du er opmærksom på om konflikten bliver mere ophedet og udvikler sig. I sådanne situationer skal du både passe på dig selv og stedets andre gæster. 

Løs problemerne hurtigt 

Det vil altid være en fordel for alle parter, at konflikter løses hurtigst muligt. På den måde undgår man indblanding fra udestående parter, som måske vil blande sig eller komme med en unødvendig bemærkning. Ved at løse tingene hurtigt, så bringer man også ro og orden tilbage og tingene kan køre videre som planlagt. Derved bliver uskyldige ikke indblandet og nogle vil sågar end ikke opdage, at der har været en konflikt. 

Alt i alt er dine evner i pressede situationer med til, at kendetegn dig som dørmand eller vagt. Er du dygtig til konflikthåndtering, så skaber du også automatisk et godt forhold til dem omkring dig og din arbejdsplads. Din autoritet og respekt vil dermed stige, og dit ry vil samtidig smitte af på arbejdsgiverens, som vil kunne sige at der er fred og ro når du er på job.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here